shma 1 1  45  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ   shma 1 1

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4590

logogr   Τροποποίησεις διατάξεων υπαλληλικού κώδικα, αξιολόγησης και μετακινήσεων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ ν. 3528/2007 (Α’ 26) ΚΑΙ

ΤΟΥ ν. 3584/2007 (Α’ 143)

Άρθρο 33

Τροποποίηση των άρθρων 9 του ν. 3528/2007

(Α’ 26) και 17 του ν. 3584/2007 (Α’143

διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού

Τροποποίηση των άρθρων 52 και 53

του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 59 και 60

του ν. 3584/2007 (Α’ 143)

Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και

σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018

(Α’ 85)........

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του

ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δή-

λωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται

ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων

του παρόντος άρθρου........

5. Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 και η

παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 καταργούνται.

Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 3528/2007

(Α’ 26) και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 αντικα-

θίσταται ως εξής:

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις

δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χο-

ρηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική πε-

ρίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. .....

Άρθρο 36

Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60 του Κώδικα

Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-

λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) για τις άδειες υπηρεσιακής

εκπαίδευσης, τις άδειες για επιμορφωτικούς λόγους και

τις άδειες εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στο

προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Άρθρο 37

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38

του ν. 1943/1991 (Α’51) και η παρ. 1 του άρθρου 43 του

π.δ. 57/2007 (Α’ 59) καταργούνται.

2. Η συμμετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προ-

γράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη

ισχύος του παρόντος θεωρείται νόμιμη για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 38

Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας

για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

Άρθρο 41

Τροποποίηση του άρθρου 126

του ν. 3528/2007 (Α’ 26)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 126 του

ν. 3528/2007 τροποποιείται ως εξής:

«2. Η ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 42

Τροποποίηση του άρθρου 162

του ν. 3528/2007 (Α’ 26)

Το άρθρο 162 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως

εξής:

Άρθρο 162

Λειτουργία των Συμβουλίων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ ν. 4369/2016 (Α’ 33) ΚΑΙ ΤΟΥ

ν. 4440/2016 (Α’ 224)

Άρθρο 43

Αξιολογήσεις προσωπικού

Άρθρο 44

logo ste

logo el