shma 1 1  45  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ   shma 1 1

Δελτίο τύπου 28 Ιουλίου 2017

LOOOGO

ani-hot 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ “Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις”

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι Πέμπτη 27 Ιουλίου, συζητήθηκε σε δύο συνεδριάσεις στην αρμόδια επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων το αναφερόμενο νομοσχέδιο που αφορά και το Σύλλογό μας, καθότι εμπεριέχει πολλά σημεία αλλαγών τόσο για ζητήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο και για θέματα που αφορούν γενικότερα στη δημόσια υγεία. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εκτός των άλλων, επιχειρείται η αναιτιολόγητη και χωρίς κανένα προηγούμενο της εκπροσώπησης του Συλλόγου μας από συλλογικό όργανο όπου συμμετέχουν όλοι οι επιστήμονες που απασχολούνται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, προβλέπονται διατάξεις που επηρεάζουν επί το δυσμενέστερο εργασιακά ζητήματα που σχετίζονται με την Υγιεινή και Ασφάλεια, τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Συνάδελφοι, κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου, υπάρχει η αιτιολογική έκθεση, όπου για το άρθρο 51 δεν αναφέρεται τίποτα, παρά μόνο ως μία αντικατάσταση από εκπρόσωπο άλλου φορέα. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα επισκεπτόμενοι τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10151258.pdf . Επίσης, μετά την πρώτη συνεδρίαση προστέθηκε και δεύτερη που μπορείτε να τη δείτε στο σύνδεσμο http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/m-frohealth-eis-olo.pdf

ΔΥΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ! ! ! ! ! !

Εκτός των οιωνδήποτε άλλων αλλαγών που πιθανόν να εμπεριέχει το σχέδιο νόμου, σας παραθέτουμε την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 51:

Άρθρο 51

Επιτροπή Ιοντιζουσών

και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Η Ομοσπονδία Τεχνολόγων - Ακτινολόγων Ελλάδας α-

ποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των

τεχνολόγων - ακτινολόγων και περικλείει στους κόλ-

πους της ως μέλη τις περισσότερες ενώσεις και συλλό-

γους του κλάδου. Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή εκπρο-

σώπου της εν λόγω Ομοσπονδίας στην Ειδική Επιτροπή

Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της παρ.

1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010, ως μέλους αυτής (της

επιτροπής), κρίνεται επιβεβλημένη. “

Προκειμένου όλοι να είναι ενήμεροι, η συμμετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων στην Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, κατακτήθηκε μετά από πολυετείς αγώνες στελεχών του συλλόγου και επάξια εκπροσωπείται σε αυτή. Άλλοι προστρέχουν και επιδιώκουν την συμμετοχή τους στην Επιτροπή, χωρίς να έχουν αποδείξει την πραγματική συνεισφορά τους.

Τα ερωτήματα που γεννούνται είναι δύσκολα να απαντηθούν:

  • Ποιός είναι ο λόγος που πιστεύει η κυβέρνηση ότι ο σύλλογος μας πρέπει να απομακρυνθεί από την επιτροπή αυτή;

  • Ποιοί είναι αυτοί που δίνουν εντολές για αλλαγές εγγράφων στη Βουλή κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των νομοσχεδίων και έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τις εκθέσεις που πιθανόν να μην γνωρίζουν οι βουλευτές του κοινοβουλίου;

  • Γιατί δεν εκλήθησαν η δευτεροβάθμια οργάνωση ή τριτοβάθμια οργάνωση κατά την επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή;

  • Ερωτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών για αυτή την αλλαγή;

Ο σύλλογος μας είχε έλθει σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας από τις αρχές του Ιουνίου 2016 και υπήρξε η διαβεβαίωση, ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει καμία αλλαγή. Διότι ακριβώς έγινε κατανοητό ότι ο σύλλογος μας εκτός του ότι έχει τη δυνατότητα να έχει συνδικαλιστική δράση, είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος επαγγελματικός σύλλογος παγκοσμίως και αυτο δεν πρόκειται να αλλάξει με καμία νομοθετική διάταξη. Εκτός αυτού, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε, ότι ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου μας κατέχει την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου (Chief Executive Officer) στην Διεθνή Οργάνωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων (ISRRT).

Επίσης η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του σχεδίου νόμου, θέτει προς το δυσμενέστερο τις εργασιακές συνθήκες τους συναδέλφους στα κεντρικά διαγνωστικά εργαστήρια, χωρίς επί της ουσίας να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα του επαγγέλματος. Στην πράξη, τους υποχρεώνει να εργάζονται με διαφορετικές συνθήκες εργασίας ως προς το ωράριο.

Ταυτόχρονα, σε άλλα άρθρα επιφυλάσσονται αρκετές δυσάρεστες εκπλήξεις για τον επαγγελματία συνάδελφο, όπως π.χ. να εργάζεται με ανάληψη έργου, να μην διαθέτει τη δυνατότητα πλήρους άσκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του, ειδικότερα μάλιστα όταν πρόκειται για εργαζόμενους κακοπληρωμένους, ενώ στην περιφέρεια που αυξημένη ζήτηση και μηδενική προσφορά αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εφόσον επιθυμείτε την βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας γιατί

  • άλλα πράγματα συζητάτε και υποσχεθήκατε στις διερευνητικές επαφές και άλλα εισάγετε για ψήφιση ;

  • τους καλούς συναδέλφους γιατί προσπαθείτε να τους πετάξετε στον κάδο των αχρήστων και τους νεοεισερχόμενους να είναι πάντα στη γωνία;

  • ψηφιοποίηση- μηχανογράφηση στην Π.Φ.Υ. στα δημόσια νοσοκομεία δεν προτίθεστε να αξιοποιήσετε ;

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Ο                                                                      Ο

       Πρόεδρος                                                  Γενικός Γραμματέας

Ευθύμιος Αγαδάκος                                            Ιωάννης Γαλάνης      

 

 

    Για εκτύπωσηpdf button