shma 1 1  45  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ   shma 1 1

Καινοτομία, Εφαρμογή, Ανάπτυξη, Ακτινοπροστασία.

X0000 Agfa mobile DR Childrens National Hospital 

Τον τελευταίο καιρό συχνά παρατηρούμε τις παραπάνω λέξεις κάποιες και διαχρονικά. Σε σχέση 

 

 

 

 

Σε σχέση με αυτές τις λέξεις κάπου είμαστε κοντά και κάπου απέχουμε σημαντικά. Βέβαια υπάρχουν και άλλες και σκοπό έχω να καταλήξω στην ελληνική πραγματικότητα.

 

Ακτινοπροστασία όρος χρησιμοποιούμενος εδώ και πολλά χρόνια, στο επίπεδο που είμαστε σήμερα αρκετά καλό αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία των δόσεων που έχουν καταμετρηθεί αλλά και ποιά είναι τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς(DRLs), Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενημέρωση αυτών των μέτρων αλλά και την εφαρμογή από αυτούς(τεχνολόγους, ιατρούς, φυσικούς, τεχνικούς), καθώς και με την ύπαρξη ρυθμιστικής αρχής όπως είναι η Ε.Ε.Α.Ε. . Επίσης με τον όρο “ακτινοπροστασία” νοείται και η διαρκής προσπάθεια για τη μείωση των επίπέδων ακτινοβόλησης.Για αυτό το λόγο εδώ και χρόνια έχουν θεσμοθετηθεί διεθνώς αλλά και για τη χώρα μας. Έτσι κατά περιόδους γίνονται συνέδρια αλλά δίνονται και κατευθυντήριες οδηγίες για το σκοπό αυτό .

 

Στο τέλος του 2012, πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, κορυφαία συνάντηση, μεταξύ του WHO(World Health Organization) και της IAEA(International Atomic Energy Association), όπου υπογράφηκε σχέδιο δράσης για τη μείωση των δόσεων ακτινοβόλησης , με το διακριτό τίτλο “BONN CALL FOR ACTION” . Σε αυτή τη συνάντηση ήταν παρών και ο Διεθνής Σύλλογος Τεεχνολόγων Ακτινολόγων(ISRRT International Society of Radiographers & Radiological Technologists), ο τελευταίος( του οποίου είμαστε μέλη) έχει απευθείας συνεργασία και με τους δύο άλλους οργανισμούς.

 

Στην αναφερόμενη δράση “ BONN CALL FOR ACTION , θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της α.δια βίου μάθησης, β.της αιτιολόγησης(justification), γ.της βελτιστοποίησης(optimization) και δ.της τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας.

 

Ο βασικότερος τομέας του επαγγέλματος μας είναι η ακτινογραφία, η οποία εξελλίσσεται σε ψηφιακή ακτινογραφία(DR Digital Radiography), με αρκετά καλούδια που εκτός από τη δημιουργία της εικόνας, έχουμε και την αμφίδρομη ροή πληροφοριών, που μπορεί να μας βοηθήσει για πολλούς λόγους και λιγότερης σπατάλης πλέον χρόνου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη δυνατότητα εναλλακτικών εξετάσεων αντί για ακτινογραφία , όπως οι υπέρηχοι.

 

Ψηφιακή ακτινογραφία σαφέστατα ναι, είναι υπεράνω όλων των άλλων τεχνικών καθότι από τις πρώτες στατιστικές(στο θέμα της ακτινοπροστασίας), μετρήθηκαν τιμές σε εξεταζόμενους για την ίδια εξέταση κοντά στο 30% λιγότερο(ενώ σε ομοίωμα μπορεί να φτάσει και το 60% για την ίδια ποιοτικά εικόνα). Επίσης με την ψηφιακή ακτινογραφία εμφανίστηκαν νέες εξετάσεις όπως η ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού(DBT) αλλά και η ψηφιακή τομοσύνθεση θώρακα(DCT – και εδώDCT). Συγκεκριμμένα η δεύτερη έχει μεγάλη εφαρμογή για παράδειγμα όταν πρόκειται για επανέλεγχο για β-εντοπίσεις(με κλασσική α/α θώρακος μπορεί να μην αναδειχθούν), αποφεύγοντας την αξονική τομογραφία θώρακος(κόστος εξέτασης και ποσότητα ακτινοβολίας).Αυτά όσον αφορά την ακτινοπροστασία(ίσως δούμε μελλοντικά και άλλες τεχνικές), και για να τα συνδέσουμε με τον τίτλο ιδού για παράδειγμα δύο άρθρα : α. Μείωση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς στη Γερμανία,       β.αλλαγή μηχανημάτων σε ψηφιακά(πως περιλαμβάνεις όλον τον τίτλο).

 

Η πραγματικότητα είναι ότι η υγεία αφενός έχει κόστος και αφετέρου είναι επένδυση. Κόστος γιατί χρειάζονται μηχανήματα, κτίρια και  εργαζόμενοι  και εξαρτάται πως τα χρησιμοποιείς. Επένδυση γιατί το κοινωνικό σύνολο έχει καλύτερη διαβίωση και λιγότερο κόστος αποχής από την εργασία.

 

Γαλάνης Γιάννης

 Γ. Γ.

 Τεχν. Ακτ/γος