Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συμμετέχει και συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις που προκύρηξε ο ΠΑΣΤΑ για την αποτροπή της απώλειας της ακτνολογικής αδειας.

Γονική Κατηγορία: Δραστηριότητες
Κατηγορία: Κινητοποιήσεις
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 22:56
Εμφανίσεις: 3212

pasino-940x220.jpg_hyuncompressed
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συμμετέχει και συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις που προκύρηξε ο ΠΑΣΤΑ για την αποτροπή της απώλειας της ακτνολογικής αδειας.

Καλεί τους νοσηλευτές που εργάζονται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, και φορούν δοσίμετρο να μετέχουν στις κινητοποιήσεις 
pasin_esi.pdf