Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτ. Ατιτκής

Γονική Κατηγορία: Άρθρα
Κατηγορία: Ενημερωτικά άρθρα
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 21:30
Εμφανίσεις: 899

logogr  Ανοικτή διακυβέρνηση. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση έχει αναρτηθεί σχέδιο νόμου για την ίδρυση πανεπιστημίου δυτικής Αττικής. 

 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3758